Nascholingen NSPOH
Gepubliceerd op:14-08-2020

De komende maanden worden er meerdere forensische nascholingen gegeven door de NSPOH. De nascholingen zijn aangepast aan het huidige coronatijdperk.

De komende maanden verzorgd de NSPOH 3 nascholingen die voor u al lezer interessant kunnen zijn. Een groot deel van de onderwijsmomenten zullen digitaal aangeboden worden waardoor al snel enkele uren reistijd uitgespaard kunnen worden.

FMEK.

Recent is er een handelingskader omtrent Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling (FMEK) vastgesteld, waardoor de landelijke uitrol van dit FMEK-netwerk binnenkort plaats zal vinden.

Met deze meerdaagse nascholing worden forensisch artsen en vertrouwensartsen ben je daardoor weer helemaal up-to-date:

Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: https://www.nspoh.nl/forensisch-medische-expertise-bij-kinderen-5/


Forensisch arts in strafzaken.

Forensisch artsen kunnen in de toekomst opgenomen worden in het NRGD, hieraan zullen echter enkele kwaliteitseisen worden gesteld.

Om jezelf goed voor te bereiden op eventuele toekomstige aanmelding in het NRGD als forensisch arts is deze cursus daarom essentieel.

Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: https://www.nspoh.nl/forensisch-arts-in-strafzaken/


Lijkschouw bij verbranding of verdrinking.

Verbranding of verdrinking zijn geen doodsoorzaken waar forensisch artsen dagelijks mee in aanraking komen, maar dit zijn wel momenten dat er verwacht wordt van de forensisch arts om uitspraken te doen over de doodsoorzaak.

Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: https://www.nspoh.nl/lijkschouw-bij-verbranding-of-verdrinking/