Letselrapportage

Deze richtlijn beschrijft de wijze waarop een letselrapportage tot stand komt en de eisen waaraan de rapportage moet voldoen. Een letselrapportage is bestemd voor politie of justitie. De richtlijn is van kracht sinds april 2007, is in december 2011 voor de tweede keer herzien en is geldig tot december 2014.

Richtlijn letselrapportage

Een format voor een letselrapportage vindt u hier.