Kindermishandeling

Een forensisch arts krijgt regelmatig te maken met (vermoedens) van kindermishandeling. Onderstaande informatie of instanties kunnen u helpen in uw besluitvorming of bij het instellen van nader onderzoek.

  • De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG, 2014) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire richtlijn Blauwe plekken bij kinderen (2016) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire LESA Kindermishandeling (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak, 2016) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire Richtlijn Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg (2016) vindt u hier.
  • De richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen (NVK, 2016) vindt u hier.
  • De multidisciplinaire handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling (2017) vindt u hier.

Instanties:

Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK).

De FPKM heeft op 1 maart 2017 haar deuren gesloten.