FMG-lidmaatschap

Forensisch artsen en andere professionals op forensisch medisch gebied kunnen lid worden van het FMG.

Als lid ontvangt u kosteloos het politievakblad Blauw dat 10 keer per jaar verschijnt. Als arts-lid ontvangt u tevens het blad Medisch Contact, een wekelijkse uitgave van de KNMG.


Contributie

De contributie voor het FMG-lidmaatschap bedraagt € 155,- per jaar (voor 2018).

Artsen die lid worden van het FMG, worden daarmee automatisch ook lid van de KNMG en zullen daarvoor apart een federatiebijdrage moeten betalen. Als u lid bent van meerdere KNMG-geaffilieerde beroepsverenigingen, wordt de KNMG-bijdrage door elk van deze verenigingen in evenredige hoogte geïnd. U betaalt in het totaal nooit meer dan het verschuldigde bedrag (€ 126,50 per jaar voor 2018).

Gepensioneerden, promovendi en studenten (in opleiding tot forensisch arts of - verpleegkundige) kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Zij betalen voor het FMG-lidmaatschap € 77,50 per jaar.


Lid worden?

Vul het digitale aanmeldformulier in en lees onze privacyverklaring.

Afbeeldingsresultaat voor membership


Adreswijziging leden

Een (e-mail)adreswijziging kunt u doorgeven via mijn e-captain of het contactformulier op deze website.


Beëindiging van het lidmaatschap

Het FMG-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar. Beëindiging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren, uiterlijk vier weken vóór het einde van het kalenderjaar.


Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over het FMG en een eventueel lidmaatschap, kunt u deze stellen via het contactformulier op deze website.