FMG-lidmaatschap

Forensisch artsen en andere professionals op forensisch medisch gebied kunnen lid worden van het FMG.

Als lid ontvangt u kosteloos het politievakblad Blauw dat 10 keer per jaar verschijnt. Als arts-lid ontvangt u tevens het blad NTFG, het forensische vakblad dat circa eenmaal per kwartaal uitgegeven wordt.


Contributie

De contributie voor het FMG-lidmaatschap bedraagt € 235,- per jaar.

Artsen die lid worden van het FMG worden sinds 2021 niet meer automatisch lid van de KNMG en zullen daarvoor apart lid moeten worden van de KNMG en federatiebijdrage moeten betalen. Als u lid bent van meerdere KNMG-geaffilieerde beroepsverenigingen, wordt de KNMG-bijdrage door elk van deze verenigingen in evenredige hoogte geïnd. U betaalt in het totaal nooit meer dan het verschuldigde bedrag.

Promovendi en studenten (in opleiding tot forensisch arts) kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Zij betalen voor het FMG-lidmaatschap € 175,- per jaar.

Niet-arts leden betalen enkel het FMG-lidmaatschapstarief van € 120,- per jaar.

Begunstigers en rustende leden betalen een gereduceerd FMG-lidmaatschapstarief van € 60,- per jaar.

Ereleden betalen geen contributie voor het FMG-lidmaatschap.


Lid worden?

Vul het digitale aanmeldformulier in en lees onze privacyverklaring.

Afbeeldingsresultaat voor membership


Adreswijziging leden

Een (e-mail)adreswijziging kunt u doorgeven via mijn e-captain of het contactformulier op deze website.


Beëindiging van het lidmaatschap

Het FMG-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar. Beëindiging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren, uiterlijk vier weken vóór het einde van het kalenderjaar.


Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over het FMG en een eventueel lidmaatschap, kunt u deze stellen via het contactformulier op deze website.