FMG-lidmaatschap

Forensisch artsen en andere professionals op forensisch medisch gebied kunnen lid worden van het FMG.

Als lid ontvangt u kosteloos het politievakblad Blauw dat 10 keer per jaar verschijnt. Als arts-lid ontvangt u tevens het blad Medisch Contact, een wekelijkse uitgave van de KNMG.


Contributie

De contributie voor het FMG-lidmaatschap bedraagt € 120,- per jaar (voor 2021, excl KNGM en KAMG bijdrage).

Artsen die lid worden van het FMG, worden daarmee automatisch ook lid van de KNMG en zullen daarvoor apart een federatiebijdrage moeten betalen. Als u lid bent van meerdere KNMG-geaffilieerde beroepsverenigingen, wordt de KNMG-bijdrage door elk van deze verenigingen in evenredige hoogte geïnd. U betaalt in het totaal nooit meer dan het verschuldigde bedrag (€ 45,04 voor artsen in opleiding en € 135,25 per jaar de andere leden voor 2021).

De KAMG bijdrage is € 115 euro per jaar.

Promovendi en studenten (in opleiding tot forensisch arts) kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Zij betalen voor het FMG-lidmaatschap € 155,- per jaar (incl KNGM/KAMG bijdrage).

Niet-arts leden betalen enkel het FMG-lidmaatschapstarief van € 120,- per jaar.

Begunstigers en rustende leden betalen een gereduceerd FMG-lidmaatschapstarief van € 60,- per jaar.

Ereleden betalen geen contributie voor het FMG-lidmaatschap.


Lid worden?

Vul het digitale aanmeldformulier in en lees onze privacyverklaring.

Afbeeldingsresultaat voor membership


Adreswijziging leden

Een (e-mail)adreswijziging kunt u doorgeven via mijn e-captain of het contactformulier op deze website.


Beëindiging van het lidmaatschap

Het FMG-lidmaatschap geldt voor de duur van een volledig kalenderjaar. Beëindiging van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren, uiterlijk vier weken vóór het einde van het kalenderjaar.


Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over het FMG en een eventueel lidmaatschap, kunt u deze stellen via het contactformulier op deze website.