Onderzoeksprojecten forensische geneeskunde

Het FMG stimuleert het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de forensische geneeskunde, zowel fundamenteel alsook toegepast wetenschappelijk onderzoek. De FMG-commissie W&O en de hoogleraren forensische geneeskunde (zie onder) hebben hierin een voortrekkersrol. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere organisaties, zoals universiteiten, het Co van Ledden Hulsebosch Center (CLHC) en ZonMw. In dit kader vond op 23 november 2016 het slotsymposium ‘Forensic Science’ plaats.

In februari 2017 bracht ZonMw een rapport uit over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek en evidence-based handelen in de forensische geneeskunde. Over de conclusies in het rapport werd op 17 maart 2017 gediscussieerd tijdens de conferentie 'To be or not to be' in Maastricht. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.

Wetenschapsagenda

Tijdens het FMG-najaarssymposium op 10 november 2017 presenteerden onderzoekers Tina Dorn en Manon Ceelen (commissie W&O) de plannen om een wetenschapsagenda voor de forensische geneeskunde uit te werken. Meer informatie over de wijze waarop zij dat gaan doen, kunt u hier vinden.

Hoogleraren forensische geneeskunde

Prof. dr. U.J.L. (Udo) Reijnders, bijzonder hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst-Heesters, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht.

Promotie-onderzoeken

Onderin treft u een overzicht aan van promovendi en proefschriften in de forensische geneeskunde en verwante vakgebieden.

Zelf bezig met onderzoek?

Wanneer u bezig bent met wetenschappelijk onderzoek en u wilt dat uw onderzoek vermeld wordt op deze website, dan horen we dat graag van u.


Meer publicaties op forensisch medisch gebied kunt u hier vinden.