Nieuws

15-07-2024

update EIF

Vorig jaar is voor het Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) gesproken over een overstap naar Vrest. Binnenkort volgt meer informatie.

Noteer in uw agenda: 8 november zal het FMG symposium plaatsvinden.

Het FMG bestuur heeft een uitnodiging van het LOEF gekregen om haar leden uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst op 4 juli.

Het FMG zoekt leden die namens ons kunnen deelnemen in commissies bij de RGS.

21-05-2024

LRGD Symposium

Op 28 november 2024 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. Het thema is "Deskundige in turbulente tijden". Wij nodigen u van harte uit deel te nemen.

Vanuit de werkgroep ‘Plotse Dood’ van de klinische genetica is er een infographic gemaakt. Uiteraard kan een infographic nooit volledig zijn, maar het kan wel als onderlegger gebruikt worden om het gesprek over obductie aan te gaan na een plotse dood.

Op 27 mei wordt de eerste Next Level Dokter Collegetour georganiseerd op de VU Amsterdam! Next Level Dokter is een maatschappelijk initiatief en helpt geneeskundestudenten tijdens hun ontdekkingsreis naar artsenberoepen midden in de samenleving.

Forensisch medische expertise bij kinderen – Basis

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale geneeskunde, maak het vak van artsen buiten het ziekenhuis aantrekkelijker door meer doorgroeimogelijkheden mogelijk te maken.

Op 19 april is er weer een FMG symposium, met ditmaal als titel "Wetenschap in de Forensische Geneeskunde"

Het MUMC+, Groene Hart ziekenhuis en het NFI hebben de (inter)nationale radiologische experts bereid gevonden om op donderdag 4 april hun kennis ook te delen middels deze cursus. Met afsluitend een paneldiscussie over mogelijkheden van forensische radiologie in Nederland.

Het onderzoek richt zich op de vraag of forensische artsen en dermatologen consistent zijn in het interpreteren van letsel bij personen met een donkere huidskleur

De Universiteit Maastricht, GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en het Kennisinstituut van de FMS zijn namens het FMG gestart met een project voor de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn voor het forensisch medisch onderzoek (FMO)

Het FMG heeft een zakkaartje ontwikkeld waarin herregistratie eisen samengevat worden weergegeven.

Het LOEF organiseert op 30 november een nascholing over het zedenonderzoek bij minderjarige.

28-10-2023

Positionpaper MAZ

Van binnen en buiten de beroepsgroep is er de wens dat het FMG standpunt inneemt over verschillende vraagstukken, de eerste in deze reeks is ons standpunt mbt de MAZ.

Het FMG wil de kwaliteitsbewaking van het professioneel handelen van haar leden ondersteunen. Om dit te realiseren hebben wij ervoor gekozen onze leden de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van IFMS van Vrest.

De Universiteit Maastricht, GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten zijn namens het Forensisch Medisch Genootschap gestart met een project voor de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn voor de lijkschouw.

Najaarssymposium FMG: 'Wie ben ik? Identificatie van stoffelijk overschotten'

We invite you to the ​Symposium ‘Sudden Unexpected Death in Infancy’, which is organized on the occasion of Floortje’s PhD defence (29 September 2023 at 13.30h) entitled “Sleep Safe: evidence-based prevention of Sudden Unexpected Death in Infancy in the Netherlands”

Voor artsen die interesse hebben in de opleiding forensische geneeskunde, organiseert de NSPOH en informatiebijeenkomst op 24 augustus. Daarnaast zijn de data voor de basisscholing forensische geneeskunde (lijkschouw en arrestantenzorg) bekend.

Binnen de RGS is er soms input vanuit het werkveld nodig, vanuit die behoefte is het daarom wenselijk dat er een AIOS en specialist beschikbaar is om deze input te leveren.

In 2023 viert de opleiding forensische verpleegkunde haar 10-jarig bestaan. Dat vieren we groots met een Lustrumcongres Forensische Verpleegkunde. Het thema op 9 november is ‘Onder de Loep’.

22-06-2023

Vacature LOEF

Het betreft forensisch arts voor zedenonderzoek minderjarigen per 1 oktober 2023

De vakgroep heeft een aanvulling gedaan op de handreiking letselfotografie.

De WHO heeft aanbevelingen opgeschreven met betrekking tot het schouwen van personen waarbij de aard van het overlijden natuurlijk is. Daarnaast zijn er nieuwe aanbevelingen gedaan over het uniform invullen van de overlijdensformulieren.

Vanaf heden is het mogelijk om als basisarts (mits aan de criteria wordt voldaan) je voor een beperkte duur in te schrijven in het vooropleidingsregister.

In het beoordelingskader zijn er drie aanpassingen gemaakt die voor u van belang kunnen zijn: Rapportages voor toetsing alleen met benoeming. Forensisch medisch onderzoek bij overledene en lijkschouw rapportages. Certificaten alleen op aanvraag.

Wil jij op de hoogte blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied Forensische Geneeskunde? Of wil je zelf een artikel kritisch beschouwen en presenteren (optioneel)? De eerst volgende avonden worden op 6 juni, 18 september en 28 november online gegeven.

24 mei, 20 juni en 24 augustus worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd door de NSPOH voor artsen die geïnteresseerd zijn in de opleiding forensische geneeskunde.

Beste collega's/ketenpartners, Op dinsdag 10 oktober 2023 van 19:00-22:00 organiseert NP - Kwaliteitsnetwerk Forensisch Medische Zaken een webinar in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap, GGD Amsterdam en de Politieacademie.

Begin vorig jaar heeft het NFI moeten besluiten om het acute zedenonderzoek bij minderjarigen (AZM) niet meer uit te voeren wegens onder meer een acuut tekort aan forensische artsen.

Helaas krijgen veel zorgverleners ermee te maken: Geweld. Echter, er zijn ook sommige artsen die hier hun werk van maken! Na COVID-19 en het jubileumsymposium pakt de commissie Wetenschap & Onderwijs de draad weer op met een onderwerp dat ons allen raakt: Geweld(ig).

Vrijdag 26 mei jaarbeurs Utrecht 17u tot 21u met eten.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek met de ZonMw-subsidie ‘Interpretatie en beoordeling van letsel’ onderzoekt de GGD Amsterdam, in samenwerking met het openbaar ministerie, het gebruik van (forensisch-)medische informatie in strafzaken waarbij sprake is van letsel.

Datum: vrijdag 31 maart 2023 Locatie: Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld Accreditatie: 6 punten

10-03-2023

Save the date ALV

Op vrijdag 26 mei zal er weer een algemene ledenvergadering plaatsvinden voor de leden van het FMG.

28 – 30 May 2023, Hotel pod Lipou, Modra, Slovakia. Aa

Voor FMO geregistreerde deskundigen geldt vanaf 1 januari 2024 dat alle FMO-rapportages (met en zonder benoeming) die worden opgesteld, onder de in het NRGD-normenkader vallende werkzaamheden, moeten worden gecontroleerd (ook wel schaduwen of reviewen genoemd) door een vakgenoot.

Op donderdag 13 april 2023 organiseert het LECK (Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling) de eerste scholingsdag met forensisch artsen. Deze scholingsdag vindt digitaal plaats.

De opleidingscommissie o.v.v. de instituutsopleiders heeft een document opgesteld over de “gestandaardiseerde” vrijstellingen in het geïndividualiseerd opleidingstraject voor AIOS met een reeds afgeronde medische vervolgopleiding.

In 2023 zullen de forensisch artsen in oost-nerderland weer nascholingsdagen verzorgen op 31 maart, 16 juni, 29 september en en 24 november, verdere informatie volgt.

Door het aflopen van de bestuurstermijn van Taco van Mesdag is het bestuur gekrompen tot 5 personen, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden om ons bestuur te komen versterken.

Vanuit het JCvSZ is een handig stroomschema opgesteld voor verwijzers.

Goede letselfoto's die genomen zijn volgens de forensische standaard staan aan de basis van goede duiding en interpretatie van letsel.

De NSPOH biedt de module Forensisch arts in strafzaken vanaf 17 januari 2023 opnieuw aan, in samenwerking met de Open Universiteit en Maastricht University.

Aiossen, profielartsen en basisartsen opgelet! Regel vóór 1/1/2023 je herregistratie in het BIG-register. Bijna 1.000 aiossen en profielartsen hebben zich nog niet aangemeld.

Het LOEF gaat de zedenonderzoeken bij minderjarigen in 2023 uitvoeren, om deze kwetsbare groep te kunnen blijven onderzoeken gaat het onderzoeksteam van forensisch artsen uitgebreid worden.

Na het wegvallen van zedenonderzoek <12 jaar door het NFI is het ministerie op zoek naar een partij die deze diensten kan overnemen. Om de kwaliteit te waarborgen is het FMG gevraagd kwaliteitseisen aan te leveren, deze zijn na onderzoek en overleg met experts tot stand gekomen.

In dit bericht wordt om uw medewerking gevraagd bij een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van overlijdensonderzoek in Nederland. Het onderzoek staat bekend onder het acroniem: de RAPTOR-studie.

Aankomende donderdag en vrijdag is het jubileum symposium FMG! Locatie: Inntel Hotel Rotterdam Nog niet aangemeld? Dit kan nog!

Dit weekend is het laatste moment om abstract voor het langverwacht jubileumcongres van het FMG in te sturen.

Om ons mooie vak te promoten, is de GGD-GHOR in samenwerking met het FMG een promotiecampagne gestart.

Het is nog iets meer dan een week mogelijk om abstracts voor het FMG-congres van 15 en 16 september in te leveren (1 augustus). Heb je nog geen kaarten voor het FMG-congres? Geef je dan nu op!!!

Op 15 en 16 september zal het langverwachte lustrumsymposium na enkele COVID-vertragingen, dan nu eindelijk plaats gaan vinden.

Op 4 oktober vindt het 50jarige lustrumcongres van de vertrouwensartsen plaats in Rotterdam.

De handreiking bloedafname in het kader van wegenverkeerswet en besluit middelenonderzoek geweldplegers is vernieuwd.

Ook dit jaar organiseert de NSPOH weer bij- en nascholingen op het gebied van letselrapportage.

Afgelopen weekend heeft eenvandaag een rapportage gemaakt over het tekort aan forensisch artsen en geeft hierbij een inkijk in de werkzaamheden van de forensisch arts.

European Family Justice Center Alliance​ verzorgd op 17 januari een symposium en op 20 januari een masterclass (niet-fatale) verwurging.

De Tazer wordt landelijk door politie gebruikt. Ontvangers komen hierna dikwijls in de cel terecht en onder de zorg van een forensisch arts. Om uw kennis over dit onderwerp up to date te houden zal er in januari een geaccrediteerde online nascholing plaatsvinden.

Velen van jullie zullen inmiddels een envelop van het CBS hebben ontvangen. Het CBS is bezig met het vijfjaarlijkse sterfgevallen onderzoek, dat hierbij forensisch artsen bevraagd worden heeft tot enkele vragen geleid.

De IGJ heeft zijn verkennende ronde in het land gemaakt en haar bevindingen gepubliceerd. Vanuit de betrokken ministeries is hierop ook reeds een antwoord geschreven naar de kamer.

Het NRGD heeft in zijn meest recente nieuwsbrief meer duidelijkheid gegeven over het openstellen van het register voor Forensisch Medisch Onderzoek (FMO)

Op donderdag 28 oktober 2021 van 19:00-22:00 organiseert NP - Kwaliteitsnetwerk Forensisch Medische Zaken een webinar in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap en de Politieacademie.

Bij velen zal bekend zijn dat de bestuurstermijnen van meerdere bestuursleden van het FMG aflopen, met deze reden willen wij vanuit het bestuur alvast de oproep doen aan geïnteresseerde leden om zich te melden.

Strafrechtadvocaat mr. Richard Korver spreekt via Zoom over de juridische aspecten in de forensische verpleeg- en geneeskunde.

Wie nu solliciteert voor de opleiding Forensische geneeskunde met startdatum maart 2022 kan worden aangenomen met baangarantie.

Voor het deeldomein forensische geneeskunde is de UZ Leuven op zoek naar een Arts-Specialist in Opleiding (ASO), met aanvang vanaf het academiejaar 2021-2022.

Met het binnenkort openstellen van het NRGD voor forensisch artsen, is het belangrijk als forensisch arts om je hierop goed voor te bereiden. De module forensisch arts in strafzaken is een essentiële module die in deze voorbereiding niet mag missen.

Op 7 en 8 april 2022 zal het langverwachte en door corona uitgestelde lustrumsymposium plaats gaan vinden.

Het FMG heeft het nieuwe opleidingsplan bij het CGS ingediend.

De vakgroep heeft de richtlijn forensisch-medisch onderzoek bij zedendelicten herzien en deze is goedgekeurd door het FMG-bestuur.

Geachte FMG-leden, Recent heeft u ruimschoots in meerderheid gestemd voor het voorstel van het FMG-bestuur om het nieuwe handboek forensische geneeskunde aan te schaffen tegen een gereduceerd tarief.

De Handreiking Forensische Geneeskunde Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen is recent gereviseerd door de vakgroep.

Beste collega's/ketenpartners, Op dinsdag 13 april 2021 van 19:30-21:30 organiseert NP - Kwaliteitsnetwerk Forensisch Medische Zaken een webinar in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap en de Politieacademie.

De Handreiking Forensische Geneeskunde Orgaan- en Weefseldonatie is recent gereviseerd door de vakgroep.

Heb je als forensisch arts regelmatig te maken met arrestanten die drugs hebben gebruikt? De drugsmarkt blijft in beweging.

Wil je je kennis over forensisch medische letselrapportage opfrissen en verder ontwikkelen? En je vaardigheid in het opstellen van een juridisch correcte letselrapportage naar een hoger plan tillen?

De KNMG heeft recent een nieuwe handreiking inzage in medische dossiers door nabestaanden gepubliceerd.

Over enkele dagen begint het jaarlijkse LECK-congres en aanmelden is nog mogelijk. In verband met corona, zal dit congres online plaatsvinden.

Begin maart starten twee bij- en nascholingen bij de NSPOH: 8 en 22 maart: letsel en letselrapportage (basis) 9 maart: postmortaal interval

Forensisch artsen kunnen in de toekomst opgenomen worden in het NRGD, hieraan zullen echter enkele kwaliteitseisen worden gesteld. Om jezelf goed voor te bereiden op eventuele toekomstige aanmelding in het NRGD als forensisch arts is deze cursus daarom essentieel.

Op 8 december organiseert het FMG een nascholing met als onderwerp ‘Lijkschouw’ en het Toetsingskader IGJ. De nascholing zal in verband met corona van 17.30-21.30 uur online plaatsvinden.

Zoals besproken op de ALV is de consultatiefase voor het beoordelingskader FMO van de NRGD inmiddels afgerond.

Aanstaande dinsdag is volgt de uitspraak in het hoger beroep van een forensisch arts die verdacht wordt van het plegen van meineed.

De vakgroep heeft de richtlijn forensisch-medisch letselonderzoek en letselrapportage gereviseerd.

Zoals jullie waarschijnlijk hebben meegekregen, is Koos de Keijzer met pensioen. Koos was bij velen bekend als de grondlegger van Formatus, vandaar dat we kort in gesprek zijn gegaan met deze kersverse pensionado.

Er is weer een nieuwe editie van het NTFG gemaakt en verspreid. Voor de mensen die geen fysieke uitgave hebben weten te bemachtigen is er gelukkig ook een digitale versie.

In verband met COVID-19 is het lustrumsymposium uitgesteld.

De aanmeldingsprocedure voor de 3e lichting AIOS forensische geneeskunde sluit binnenkort.

De komende maanden worden er meerdere forensische nascholingen gegeven door de NSPOH. De nascholingen zijn aangepast aan het huidige coronatijdperk.

In verband met corona zal het lustrumsymposium in november 2020 geen doorgang vinden. Het goede nieuws is dat er al een nieuwe datum bekend is.

Het LCI/RIVM heeft de medische richtlijn seksaccidenten gereviseerd, waarbij er een duidelijk stroomschema is toegevoegd.

De richtlijn drugsgebruik in de politiecel met uitzondering van opiaten en alcohol is gereviseerd door de vakgroep.

In onderstaand document staat beschreven welke maatregelen de forensisch arts kan nemen om zichzelf te beschermen en besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Sinds 1 januari 2020 is de bewaartermijn van medische dossiers verlengd van 15 naar 20 jaar, deze verandering heeft invloed op bewaarplicht van medische dossiers binnen de forensische geneeskunde.

Zoals eerder vermeld zouden wij vanuit het FMG jullie op de hoogte brengen vanaf het moment dat de wijzigingen in de wet in werking zouden treden.

Testen verdachten (coronaspugers, - hoesters) en hulpverleners politie, BOA en brandweer.

Veel is nog onbekend. De kennis die er is, is afkomstig van SARS. Zoals bekend wordt het virus overgedragen door aerosolen. Het virus wordt ook gevonden in urine en faeces en is 48 uur postmortaal nog aantoonbaar.

Noteer in uw agenda: 19 en 20 november zal het tweedaagse FMG-lustrum congres plaatsvinden. Enkele fantastische sprekers zijn al bekend en het belooft een geweldig congres te worden. Belangrijke informatie voor onderzoekers: Deadline voor het inleveren van abstracts is 1 april.

In de nabije toekomst zal het NRGD óók toegankelijk worden voor forensisch artsen.

Woensdag 22 januari staat de 15e Barend Cohen lezing op het programma, in het gebouw van het Nederlands Forensisch Instituut.

De meesten van jullie zullen een fysiek exemplaar hebben ontvangen tijdens het symposium van afgelopen 1 november. Voor diegene die dienst hadden en niet jammer genoeg niet aanwezig konden zijn staat sinds vandaag de digitale variant online.

Op 29 november 2019 vind een scholingsdag plaats in Warnsveld met het thema: Kind en Dood Waarbij 113 suïcide preventie en het ongeval met de stint besproken zullen worden.

Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Op 22 november vind het KAMG-congres plaats waar deze kwetsbare groepen centraal zullen staan.

Geachte leden van het FMG.

Inschrijving mogelijk voor het FMG Najaarsymposium 2019: 'Het overleden kind' op 1 november 2019

Recent heeft de 3e herziening van de richtlijn postmortaal interval (PMI) plaatsgevonden.

De sollicitatieronde voor opleiding forensische geneeskunde, met startdatum 1 maart 2020, sluit op 14 september 2019. Bent u of mocht u geschikte kandidaten kennen, zorg er dan voor dat de online sollicitatiemanager voor deze datum is afgerond.

Het symposium " Fatal Fires " wordt op 1 oktober 2019 georganiseerd door de Politieacademie, het Nederlands Forensisch Instituut en het kwaliteitsnetwerk brand en explosieven van de Nationale Politie.

Er is nieuws op het gebied van de registratie als gerechtelijk deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundige (NRGD).

Per januari zijn we gestart met de nieuwe opleiding tot forensisch arts, we merken als FMG-bestuur dat er in het land wat vragen zijn rondom de rol van de AIOS en ook ANIOS die werkzaam zijn binnen de forensische geneeskunde.

Recent is de richtlijn beoordeling intoxicaties bij ingesloten personen gereviseerd.

Erelid FMG en eerste politiearts Rotterdam Huub Cremers overleden.

Een nieuw nummer van het Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde is verschenen

In 2020 wordt door het FMG een 3-daags lustrumsymposium georganiseerd.

Op 10 mei organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University een ééndaags symposium over medicijngebruik, agressie en juridische verantwoordelijkheid.

Vanuit de kwaliteitsimpuls overlijdensonderzoeken binnen de politie is het boek 'Hoe spoor je de (bijna) perfecte moord op?' verschenen. Daarnaast worden masterclasses voor forensisch artsen en politie gezamenlijk georganiseerd binnen iedere politie eenheid.

In de Kennisagenda worden de meest relevante en urgente onderzoeksvragen gepresenteerd voor de komende jaren (2019-2024) bij wetenschappelijk onderzoek binnen de forensische geneeskunde. Ingezet wordt op het versterken van de wetenschappelijke basis van het vak.

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het FMG symposium 'Drugs'. Dit voorjaarssymposium gaat over de verschillende invalshoeken van drugs en verslaving en hoe daarmee als forensisch arts om te gaan.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

De overgangsregeling naar het profielregister KNMG en de sluiting van het FMG-register per 31-12-2023 staat op de website

Oproep tot deelname aan enquête deskundigheidsbevordering FMEK

Het eerste exemplaar van het Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde (NTFG) is verschenen. Het tijdschrift over wetenschappelijke ontwikkelingen binnen forensisch geneeskunde zal 4x per jaar worden uitgegeven.

Op 8 januari 2019 is de nieuwe opleiding tot forensisch arts van start gegaan met 14 enthousiaste AIOS.

In 2019 vindt het voorjaarssymposium van het FMG plaats op vrijdag 29 maart. In het najaar is de datum vrijdag 1 november.

De overgangsregeling is in voorbereiding.

De "oude" richtlijn letselrapportage is geheel herzien en uitgebreid en heeft nu de titel Forensisch-medisch letselonderzoek en letselverslag.

Op 21-11-2018 dient het hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden tegen een Forensisch arts die in nov. 2016 door de Rechtbank Zwolle werd veroordeeld wegens meineed.

'Levenseindekliniek anno 2019: positie en praktijk', een lezing door de heer Marc Mulders, forensisch geneeskundige, en medisch manager bij de Levenseindekliniek.

De landelijke sollicitatieprocedure heeft 18 belangstellenden opgeleverd voor een opleidingsplek forensische geneeskunde.

Naar aanleiding van een vraag vanuit het werkveld, heeft het FMG-bestuur de rol van de forensisch arts bij de identificatie van een overledene verduidelijkt.

Op 28 september jl. stuurden de ministers van J&V, VWS en BZK een beleidsbrief naar de Tweede Kamer over de toekomst van de forensische geneeskunde.

De datum van het jaarlijks congres van het LECK (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling) is bekend.

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het FMG-symposium ‘Intuïtie’. Dit symposium gaat over de waarde van intuïtie bij de oordeelsvorming en het nemen van beslissingen in het werk als forensisch arts.

In augustus 2018 is een nieuwe FMG-richtlijn Euthanasie en hulp bij zelfdoding verschenen.

Op vrijdag 31 augustus zal om 9:00 uur door het Gerechtshof Leeuwarden het hoger beroep van een forensisch arts worden behandeld.

De GGD’en in Oost Nederland organiseren samen meerdere keren per jaar nascholing op het gebied van de Forensische Geneeskunde.

De vernieuwde 2-jarige profielopleiding forensische geneeskunde met o.a. stages in een huisartspraktijk en bij een spoedeisende hulp start in januari 2019. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 augustus tot 1 september 2018. Attendeer vooral geïnteresseerden op deze mogelijkheid!

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in voor de hele EU. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het FMG is onlangs gestart met het project ‘Kennisagenda Forensische Geneeskunde’.

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het FMG-symposium ‘Ongevallen, het is weer vrijdag de 13e...’. Dit symposium staat in het licht van ongevallen en de (on)mogelijkheden van onderzoek bij ongevallen buitenshuis.

Op 2 februari 2018 heeft Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, namens de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, het rapport “De dood als startpunt” aangeboden aan de Tweede Kamer.

In december 2017 is de vernieuwde FMG-richtlijn bloedafname (Artikel 8 Wegenverkeerswet en Besluit middelenonderzoek geweldplegers) verschenen.

In december 2017 is de vernieuwde FMG-richtlijn orgaan- en weefseldonatie verschenen.

Voor leden van kleine beroepsverenigingen, zoals het FMG, is het nu mogelijk om individueel achteraf accreditatie aan te vragen voor reeds gevolgde scholing.

Tijdens de ledenvergadering van 10 november 2017 is Kees Das benoemd tot erelid van het Forensisch Medisch Genootschap.

De contributie voor het FMG-lidmaatschap wordt met ingang van 2018 met € 5,- verhoogd naar € 155,- per jaar.

Voor veel forensisch artsen loopt de FMG-registratie in 2017 af. Het FMG stuurt geen herinneringen, de forensisch arts moet deze termijn zelf bewaken en tijdig herregistratie aanvragen.

'Forensische geneeskunde, een vak in voetangels en klemmen', een lezing door Prof. Mr. Dr. Wilma Duijst, hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit van Maastricht.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2017, van 18.00–20.00 uur bij de GGD regio Utrecht in Zeist.

De klacht was ingediend door een persoon die als ingeslotene op een politiebureau om een arts had gevraagd. Dit vanwege polsklachten en een verzoek om (medicinale) cannabis in verband met pijn.

Op 9 oktober 2017 heeft demissionair minister Blok van V&J het adviesrapport ‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

De themadag vindt plaats op dinsdag 7 november 2017 in het Auditorium van de HvA, direct naast station Amsterdam Amstel.

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het FMG-symposium ‘Wetenschap’. Dit symposium staat in het licht van evidence based forensic medicine.

De themadag vindt plaats op 23 oktober 2017 op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De arts was aangeklaagd door de vriendin van een overleden 82-jarige man.

Het FMG is bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe opleiding tot forensisch arts.

De contactgegevens van het FMG zijn gewijzigd.

Per 1 juli wordt artikel 8 van de Wegenverkeerswet uitgebreid met de mogelijkheid om bij weggebruikers een speekseltest op drugs te doen.

Met ingang van 1 juli wordt de ‘akte levenloos geboren kind’ vervangen door de ‘akte van geboorte (levenloos)’.

Tot en met 24 juni was het mogelijk om via internet te reageren op het conceptwetsvoorstel Zeggenschap Lichaamsmateriaal.

De betreffende forensisch arts kreeg eerder, in juni 2016, een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle wegens schending van het beroepsgeheim. De forensisch arts ging in beroep tegen deze beslissing en recentelijk kwam het Centraal Tuchtcollege met een uitspraak.

Demissionair minister Schippers van VWS is bezig met een wetsvoorstel om DNA-materiaal dat in ziekenhuizen ligt opgeslagen, in bepaalde gevallen ter beschikking te stellen aan politie en justitie.

Vandaag werd in zijn woonplaats Diemen mr. dr. Kees Das benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het FMG-symposium ‘Suïcide?’ (Hoe) weten we het zeker? Het symposium staat in het licht van suïcide en zaken die mogelijk ten onrechte als suïcide zijn afgedaan.

Het afgelopen jaar heeft ZonMw op verzoek van het FMG een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid van en de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde en aanverwante gebieden.

Het FMG-bestuur heeft op 28 februari jl. een opleidingsplan forensisch arts (FA) ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Dit plan is de afgelopen maanden met veel inspanning van de nieuwe Commissie Opleiding tot stand gekomen.

De commissie Hoes heeft voor de 2de keer uitstel gekregen voor het opleveren van haar eindrapport, deze keer tot 1 juli 2017.

Gisteren werd aan minister Schippers (VWS) de nieuwe richtlijn orgaandonatie na euthanasie aangeboden.

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) stopt per 1 maart 2017 vanwege onvoldoende financiële middelen.

Voor een groot aantal forensisch artsen met een FMG-registratie is 2017 het jaar waarin de huidige registratietermijn zal verlopen. Het FMG-register kent geen actief systeem van rappellering, zoals bij de RGS.

Wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde, 'to be or not to be'.

De FMG-richtlijn bloedafname (art. 8 wegenverkeerswet) is vernieuwd en aangepast aan het ‘besluit middelenonderzoek geweldplegers’, dat 1 januari 2017 van kracht is geworden.

Op vrijdag 17 maart 2017 zal Wilma Duijst, voorzitter van het FMG, haar inaugurele rede uitspreken. Daarmee aanvaardt zij het ambt van bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht bij de Universiteit van Maastricht.

De commissie Hoes, die zich zal uitspreken over de wenselijkheid van aanbesteden van arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek, heeft uitstel gekregen voor de oplevering van haar eindrapport.

Sinds 1 januari 2012 moet iedere arts, ook een basisarts, zich na een termijn van vijf jaar herregistreren in het BIG-register. Het eerste herregistratiemoment werd al eerder uitgesteld van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Het AMC heeft een vergunning gekregen om lichamen die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap, te begraven op een kleine begraafplaats op het eigen terrein.

De data voor de FMG-symposia en ALV in 2017 zijn bekend.

Het besloten gedeelte van de website is operationeel. Op dit gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor FMG-leden, kunt u de volgende documenten vinden:

Van 12 tot 15 juni 2017 zal in Amsterdam de tweede International Course on Child Abuse Paediatrics (interCAP) worden georganiseerd.

De nabestaanden van een 18-jarig meisje dat in 2011 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval, stappen naar het medisch tuchtcollege in Amsterdam.

In december 2016 is de vernieuwde FMG-richtlijn behandeling opiaatverslaafden in politiecellen verschenen.

De forensisch arts die op 17 november jl. door de Rechtbank Zwolle werd veroordeeld wegens meineed, legt zich niet neer bij het vonnis van de Rechter. Dit liet zijn advocaat Hans Anker gister aan diverse media weten.

In november 2016 is de vernieuwde FMG-richtlijn late zwangerschapsafbreking verschenen.

Vandaag stuurde minister Van der Steur (V&J) een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het adviesrapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Dit blijkt uit de arbeidsmarktmonitor 3de kwartaal 2016 van het Capaciteitsorgaan.

Vandaag deed de Rechtbank in Zwolle uitspraak in de strafzaak tegen een forensisch arts wegens meineed.

• Tijdstip: 11 januari 2017, van 13:30-17:00 uur • Locatie: Auditorium NFI, Laan van Ypenburg 6, Den Haag

Vanaf 1 januari 2017 gaat de politie testen of geweldplegers alcohol en/of drugs hebben gebruikt. Zo ja, dan wordt deze informatie gebruikt in het strafproces en kan het OM een zwaardere straf eisen.

Op 24 november vindt er bij GGD GHOR Nederland in Utrecht een innovatieve en interactieve bijeenkomst over Forensische Geneeskunde plaats, ‘Forensische Geneeskunde vernieuwt’.

Er zouden in Nederland veel meer obducties moeten worden gedaan, volgens patholoog Judith Fronczek. Moderne visuele technieken kunnen dit onderzoek niet vervangen.

Voor de nieuw opgerichte Commissie Opleiding zoekt het FMG-bestuur enthousiaste en doortastende leden.

Vandaag moest een collega forensisch arts verschijnen voor de meervoudige kamer van de Rechtbank in Zwolle. Hem werd door de Officier van Justitie meineed ten laste gelegd.

De nieuwe website van het FMG is nu een aantal maanden in de lucht. Op deze site worden ook regelmatig nieuwsberichten geplaatst. Nieuws van het FMG, het bestuur, maar ook ander nieuws dat relevant of interessant is voor forensisch artsen en -professionals.

Eerder dit jaar maakte de KNMG met het ministerie van VWS, het Openbaar Ministerie, de Inspectie SZW en de FIOD afspraken over het waarborgen van het beroepsgeheim bij het doen van strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële fraude in de zorg.

De klager diende eerder, in april 2015, een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag. De klacht werd toen ongegrond verklaard maar klager ging in beroep.

De Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen wil meer te weten komen over de geschiedenis van onze gezondheid. Daarom gaan historisch demografen van de RU de doodsoorzaken van alle 700.000 Amsterdammers onderzoeken, die tussen 1854 en 1940 zijn gestorven.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert het NIVEL momenteel een vragenlijstonderzoek uit onder forensisch artsen.

Onder aanvoering van minister Schippers wil het kabinet met een nieuwe wet hulp bij zelfdoding mogelijk maken bij mensen met een voltooid leven.

Op 10 oktober is de vernieuwde FMG-richtlijn overlijden in een zorginstelling verschenen.

Het aanjaagteam onder leiding van burgemeester Spies heeft zijn taak volbracht en houdt op te bestaan. Op 30 september 2016 werd een eindrapportage aangeboden aan minister Schippers van VWS.

Op 25 november vindt het KAMG congres Vakmanschap plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. U kunt zich daar nog voor inschrijven.

De Rechtbank Overijssel heeft in een strafzaak over een vermoeden van kindermishandeling met de dood tot gevolg, geoordeeld dat er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Het belang van waarheidsvinding moet daarom prevaleren boven het belang van verschoningsrecht.

Psychiater is nog altijd een krapteberoep, maar ook het beroep forensisch arts heeft de twijfelachtige eer om te stijgen van positie 23 naar 9 in de arbeidsmarktmonitor van Medisch Contact. Er zijn momenteel 8 vacatures op een beroepsomvang van 130 (forensisch arts KNMG).

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het FMG-symposium ‘Waar rook is, is vuur’. Tijdens dit symposium met vooraanstaande sprekers, zullen diverse forensische aspecten rondom verbranding de revue passeren.

Onder jongvolwassenen neemt het gebruik van 4-FA of 4-FMP (4-fluoramfetamine) toe. De effecten worden als relatief mild ervaren (‘ecstasy-light’), wat een verklaring kan zijn voor de populariteit.

Op 1 september 2016 stelt de Universiteit Maastricht een bijzondere leerstoel Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht in voor een periode van vijf jaar. Mr. Dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst, tevens voorzitter van het FMG, zal deze leerstoel gaan bekleden.

Het FMG-bestuur krijgt regelmatig verzoeken tot (her)registratie in het FMG-register. Niet altijd wordt voldaan aan de daarvoor geldende eisen.

Graag nodigt het FMG-bestuur u uit voor een buitengewone ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op 22 september 2016, voorafgaande aan de oratie van Udo Reijnders.

Een symposium over de ketenzorg voor GHB-gebruikers, EDS-patiënten en verwarde personen.

Een forensisch arts krijgt een waarschuwing van het RTC in Zwolle wegens schending van het beroepsgeheim.

De commissie Wetenschap & Onderwijs is opgeheven per 12 juli 2016.

Het najaarssymposium van het FMG zal worden gehouden op vrijdag 4 november 2016 in het Beatrixgebouw bij CS Utrecht.

Op 30 juni 2016 stuurde minister Schippers (VWS) een brief aan de Tweede Kamer over de subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK). Zij stelt van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2018 jaarlijks € 500.000, - beschikbaar voor NODOK.

Per 1 juli is het gebruik van een nieuw modelverslag euthanasie door de uitvoerend arts verplicht.

Op 25 november vindt het KAMG congres Vakmanschap plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. U kunt zich vanaf nu hiervoor inschrijven.

De website van het Forensisch Medisch Genootschap is in een geheel nieuw jasje gestoken.

In mei 2016 is de vernieuwde FMG-richtlijn forensisch medisch onderzoek bij zedendelicten verschenen.

Op donderdag 22 september 2016 zal Udo Reijnders zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld "Forensische geneeskunde, van individuele toewijding naar erkend specialisme".

Angela Carper, forensisch arts bij de GGD in Amsterdam, zal voortaan regelmatig voor Medisch Contact een column schrijven over (casuïstiek in) de forensische geneeskunde. Daarmee zal zij het vak op aansprekende wijze bij een breed publiek onder de aandacht brengen.