Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde verschenen
Gepubliceerd op: 16-01-2019 | Bijgewerkt op 28-03-2019 22:00

Het eerste exemplaar van het Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde (NTFG) is verschenen. Het tijdschrift over wetenschappelijke ontwikkelingen binnen forensisch geneeskunde zal 4x per jaar worden uitgegeven.

Guido Reijnen met het 0- nummer

Tekst van het voorwoord in het 0-nummer:

Beste collega’s

Het tijdschrift is primair bedoeld voor leden van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en wordt dan ook 4 keer per jaar gratis in digitale vorm aan hen verstrekt (voorlopig in ieder geval via de website). Ter ere van deze eerste editie hebben we besloten het tijdschrift in print te verspreiden (op het symposium nov. 2018).

De opbouw behoeft enige toelichting.Het tijdschrift bevat de volgende onderdelen:

  1. Wetenschap
  2. Arrest
  3. Casuïstiek
  4. Klinische les

Voor het onderdeel wetenschap zullen veelal artikelen uit gerenommeerde internationale tijdschriften worden samengevat. Deze artikelen worden voorzien van een kort commentaar vanuit de redactie. Mocht u interesse hebben in het volledige artikel kunt u contact opnemen met de redactie. Verder zal iedere maand een voor ons vak interessant arrest worden toegelicht. De categorieën casuïstiek en klinische les behandelen perikelen uit de dagelijkse praktijk.

De redactieraad bestaat uit ongeveer 15 forensische professionals maar gastredacteuren zijn altijd welkom. Wij stellen het zeer op prijs als u contact met ons op neemt wanneer u een interessante casus heeft, of een interessant artikel heeft gelezen wat u zou willen samenvatten.

Wij hopen met dit tijdschrift discussies op gang te brengen die ons vak vooruit kunnen helpen. Mocht u commentaar hebben op een artikel dan vernemen wij dit graag. In de volgende editie is namelijk ook ruimte om commentaren op te nemen.

Kortom, wij hopen met dit tijdschrift een medium te introduceren waarin voor ons interessante (wetenschappelijke) artikelen met elkaar gedeeld en bediscussieerd kunnen worden. Het tijdschrift is nadrukkelijk voor en door Nederlandse forensische professionals!

Guido Reijnen; november 2018

Hoofdredacteur

NTFG 0 nummer.pdf

NTFG nummer 1