Opleiding forensische geneeskunde

Een goede opleiding tot forensisch arts is de basis voor een professionele uitoefening van het vak. Het afgelopen decennium maakte de opleiding al een grote ontwikkeling door. Zo is deze uitgegroeid van een vrijblijvende korte scholing, tot een uitgebreidere, breder opgezette opleiding. Het volgen van deze opleiding is ook al lang niet meer vrijblijvend. Sinds de wijziging van de Wet op de lijkbezorging op 1 januari 2013, moet een forensisch arts die als gemeentelijk lijkschouwer optreedt, opgenomen zijn in een register van forensisch artsen. Om het vak in de volle breedte te kunnen uitoefenen, is het daarom verplicht om een opleiding tot forensisch arts te volgen en met goed resultaat af te ronden.


Huidige situatie

Er zijn twee soorten opleidingen, georganiseerd door de NSPOH:

  • de basisopleiding Forensische Geneeskunde, bestaande uit 8 modules. Om met deze opleiding te kunnen starten en om deze succesvol te kunnen afronden, is het noodzakelijk dat u in de praktijk werkzaam bent als forensisch arts. Na afronding van de opleiding is registratie mogelijk in het FMG-register.
Nota bene:

Op dit moment volgt een laatste groep artsen de basisopleiding Forensische Geneeskunde. Deze basisopleiding zal niet meer opnieuw als geheel worden georganiseerd.

  • de profielopleiding Forensische Geneeskunde binnen de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid, leidend tot een profielregistratie KNMG bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Beide registraties (FMG en KNMG) voldoen aan het registratievereiste in de Wet op de lijkbezorging. Het streven is dat uiteindelijk alle geregistreerde forensisch artsen en artsen in opleiding geregistreerd worden in een nieuw RGS-register forensische geneeskunde. Voor de huidige geregistreerde forensisch artsen wordt gewerkt aan een overgangsregeling met een ruime overgangsfase.

Meer informatie over de registratie als profielarts KNMG vindt u hier.

Meer informatie over digitale (her)registratie in het KNMG-register (MijnRGS) vindt u hier.


Toekomst

Het FMG is bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe opleiding tot forensisch arts. Een opleiding die meer aansluit bij de eisen van de tijd en die voldoet aan de verscherpte Europese regelgeving voor medisch specialistische opleidingen.

Meer informatie hierover en ontwikkelingen hierin leest u op de speciale pagina op deze website.