FMG-symposia

Het FMG organiseert twee keer per jaar een symposium, in het voorjaar en het najaar. Hierbij wordt volop aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen binnen de forensische geneeskunde. De symposia zijn AbSg geaccrediteerd als nascholing. De organisatie van deze symposia ligt in handen van de Commissie Wetenschap en Onderwijs.

Het volgende symposium is in het voorjaar van 2022, kijk voor meer informatie hierover op www.dyingtomeetyou.nl


Planning volgende symposia:


2022

In het voorjaar van 2022 wordt door het FMG een 2-daags lustrumsymposium georganiseerd. Het is de bedoeling het een internationaal symposium te maken met sprekers en bezoekers uit het buitenland. In verband met lustrumsymposium en corona in 2020 zal om die reden in 2020/2021 geen symposium plaatsvinden.

Archief symposia