FMG-symposia

Het FMG organiseert twee keer per jaar een symposium, in het voorjaar en het najaar. Hierbij wordt volop aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen binnen de forensische geneeskunde. De symposia zijn AbSg geaccrediteerd als nascholing. De organisatie van deze symposia ligt in handen van de Commissie Wetenschap en Onderwijs.

Het volgende symposium is in het lustrumsymposium op 15 en 16 september 2022, kijk voor meer informatie hierover op www.dyingtomeetyou.nl

Planning volgende symposia:


2022

Op 15 en 16 september van 2022 wordt door het FMG een 2-daags lustrumsymposium georganiseerd. Het is de bedoeling het een internationaal symposium te maken met sprekers en bezoekers uit het buitenland. In verband met lustrumsymposium en corona in 2020 en 2021 heeft er om die reden in 2020/2021 geen symposium plaatsgevonden.

Archief symposia