'Suïcide' (Hoe) weten we het zeker?

Datum symposium:
12-05-2017 van 09:00 tot17:00

Inschrijfperiode:
30-03-2017 18:00 tot11-05-2017 12:00

Locatie:

Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht, nabij CS

Introductie:

In dit symposium is er aandacht voor suïcide en zaken die mogelijk ten onrechte als suïcide zijn afgedaan, om hier lering uit te trekken voor de toekomst. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en casuïstiek zullen we vanuit diverse invalshoeken inzicht krijgen in de verschillende aspecten van suïcide: Hoe vaak komt het voor? Wat zijn de achtergronden? Welke middelen worden gebruikt? Hoe sporen we die op en tonen we die aan? Waar moeten we op letten bij de lijkschouw? Wat zijn mogelijke tekenen van enscenering?

Dagvoorzitter:

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever

Sprekers:

 • dr. Remco de Winter, psychiater Parnassia-groep, onderzoeker vakgroep psychologie en pedagogiek VU, International Association for Suicide Prevention
 • drs. Guido Reijnen, forensisch arts GGD Gelderland-Midden en Amsterdam
 • drs. Corine Bethlehem, apotheker van het Rijnstate ziekenhuis
 • dr. Marcel Buster, epidemioloog GGD Amsterdam.
 • drs. Pieter van Driessche, forensisch patholoog Thanatosophia Groningen (in plaats van prof. Marc de Leeuw, forensisch patholoog, Universiteitsziekenhuis Gent)
 • mr. Hester Brink, onderzoekster en gedragsanalist Cold Case Team eenheid Rotterdam.
 • dhr. Rene Bergwerff, chef Cold Case Team eenheid Rotterdam
 • drs. Wieke Hooiveld, Voorzitter werkgroep Landelijke procesbeschrijving ‘Onderzoek plaats overlijden/vinding’.

Kosten symposium:

 • € 130, - voor leden en begunstigers FMG
 • € 160, - voor niet FMG leden
 • € 65, - voor rustend FMG leden en studenten

Na het symposium ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht om zorg te dragen voor tijdige betaling, ook wanneer uw werkgever de factuur rechtstreeks betaalt.

Accreditatie:

Accreditatie is aangevraagd bij het AbSg en het KV&V. Nota bene, een certificaat of accreditatiepunten worden pas verstrekt wanneer de factuur voor het symposium is betaald en wanneer alle presentielijsten, ook na afloop van het symposium, zijn getekend.

Flyer:

Meer informatie, waaronder het programma, leest u in de flyer.