Het laatste nieuws

Bekijk al het nieuws
Nieuwe scholingen dit voorjaar.

Begin maart starten twee bij- en nascholingen bij de NSPOH: 8 en 22 maart: letsel en letselrapportage (basis) 9 maart: postmortaal interval

Lees Meer
Scholing NSPOH: Forensisch arts in strafzaken start binnenkort

Forensisch artsen kunnen in de toekomst opgenomen worden in het NRGD, hieraan zullen echter enkele kwaliteitseisen worden gesteld. Om jezelf goed voor te bereiden op eventuele toekomstige aanmelding in het NRGD als forensisch arts is deze cursus daarom essentieel.

Lees Meer
Scholingscyclus FMG 8 december

Op 8 december organiseert het FMG een nascholing met als onderwerp ‘Lijkschouw’ en het Toetsingskader IGJ. De nascholing zal in verband met corona van 17.30-21.30 uur online plaatsvinden.

Lees Meer
NRGD beoordelingskader FMO

Zoals besproken op de ALV is de consultatiefase voor het beoordelingskader FMO van de NRGD inmiddels afgerond.

Lees Meer