FMG-register

Sinds 2013 dient een gemeentelijk lijkschouwer volgens de Wet op de lijkbezorging geregistreerd te zijn in ‘een daartoe gehouden register’. Met een registratie in het FMG-register wordt voldaan aan dit registratievereiste.

Het FMG is momenteel bezig met het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe opleiding tot forensisch arts.

Het streven is dat uiteindelijk alle geregistreerde forensisch artsen (KNMG en FMG) en de nieuwe artsen in opleiding geregistreerd zullen worden in een nieuw register forensische geneeskunde van de RGS. Voor de huidige geregistreerde forensisch artsen wordt gewerkt aan een overgangsregeling naar het nieuwe register. Hiervoor zal een ruime overgangsfase worden aangehouden.

  • 1ste registratie

Na het afronden van de basisopleiding Forensische Geneeskunde is het mogelijk om in het FMG-register te worden opgenomen. U wordt dan geregistreerd als forensisch arts FMG voor de duur van 5 jaar.

Het formulier dat u voor 1ste registratie nodig heeft, kunt u hier vinden. Leest u dan ook de privacyverklaring van het FMG.

  • Herregistratie

Na afloop van de registratietermijn van 5 jaar kunt u een verzoek tot herregistratie indienen.

Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u hier vinden. Leest u dan ook de privacyverklaring van het FMG.

  • Opleidingsregistratie
Op dit moment volgt nog een laatste groep artsen de basisopleiding forensische geneeskunde, waarmee na afronding inschrijving in het FMG-register mogelijk is. Deze basisopleiding, die uit 8 modules bestaat, zal niet meer opnieuw als geheel worden georganiseerd.

Nieuwe inschrijvingen in het opleidingsregister van het FMG zijn daarom vanaf 1 oktober 2017 niet meer mogelijk.

Zie ook de ontwikkelingen in het organiseren van een nieuwe opleiding forensische geneeskunde.


Reglement FMG-register

Uitgebreide informatie over- en de voorwaarden voor opname in de registers en herregistratie, kunt u hier nalezen.


Beoordeling verzoek tot (her)registratie

Niet ieder verzoek tot (her)registratie voldoet aan de daarvoor geldende eisen. In geval van twijfel wordt de beoordeling van het verzoek uitgevoerd door twee vaste bestuursleden. Mocht dit niet tot een eensluidend oordeel leiden, dan besluit het FMG-bestuur of het verzoek tot (her)registratie kan worden ingewilligd.