Oproep aandragen knelpunten forensisch medisch onderzoek (FMO)
Gepubliceerd op:04-01-2024

De Universiteit Maastricht, GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en het Kennisinstituut van de FMS zijn namens het FMG gestart met een project voor de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn voor het forensisch medisch onderzoek (FMO)

Deze richtlijn zal de forensisch arts in staat stellen om op eenduidige wijze te handelen volgens de professionele norm.

Om de richtlijn te ontwikkelen, vragen wij om medewerking van alle relevante belanghebbenden op het gebied van FMO, waaronder forensisch artsen/verpleegkundigen, beleidsmedewerkers, slachtoffers, strafrechters, de politie, het openbaar ministerie, huisartsen en professionals in aanverwante (forensische) medische disciplines.

Deelname knelpunteninventarisatie

Wij verzoeken u vriendelijk om uw actuele inzichten en uitdagingen met betrekking tot FMO te delen, gebaseerd op uw ervaring, expertise en/of vakgebied. Dit kunt u doen door de online vragenlijst in te vullen. Uw bijdrage aan dit project wordt bijzonder op prijs gesteld.

Hier vindt u de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/QFBQSSB

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en kan uiterlijk tot en met 15 januari 2024. U bent van harte uitgenodigd om deze oproep met uw collega's, mede beroepsbeoefenaars en andere geïnteresseerden binnen uw organisatie of beroepsgroep te delen.

Privacy

De verstrekte onderzoeksgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. In geen geval zullen de resultaten van dit onderzoek bij lezingen of publicaties herleidbaar zijn tot individuele deelnemers.

Meer informatie?

Voor vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met dr. Manon Ceelen (senior onderzoeker richtlijn forensisch medisch onderzoek) via mceelen@ggd.amsterdam.nl of drs. Joyce Cuijpers (junior onderzoeker richtlijn forensisch medisch onderzoek) via joyce.cuijpers@maastrichtuniversity.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname namens de projectgroep Richtlijnontwikkeling FMO.