Aandacht voor verplichte herregistratie BIG-register
Gepubliceerd op:02-12-2022

Aiossen, profielartsen en basisartsen opgelet! Regel vóór 1/1/2023 je herregistratie in het BIG-register. Bijna 1.000 aiossen en profielartsen hebben zich nog niet aangemeld.

RGS en KNMG publiceerden het bericht Aiossen, profielartsen en basisartsen opgelet! | KNMG over de verplichte herregistratie in het BIG-register. Een aantal aiossen, profielartsen en basisartsen lijken daar niet van op de hoogte en gaan misschien wel hun BIG-registratie verliezen. En dat heeft gevolgen voor opleiding of beroepsuitoefening.