Najaarssymposium FMG op 4 november 2016 over "verbranding"
Gepubliceerd op:13-07-2016

Het najaarssymposium van het FMG zal worden gehouden op vrijdag 4 november 2016 in het Beatrixgebouw bij CS Utrecht.

Het onderwerp is inmiddels bekend, het zal die dag gaan over "verbranding" in forensisch-medisch perspectief.

Noteert u de datum alvast in uw agenda!