FPKM sluit per 1 maart 2017
Gepubliceerd op:04-02-2017

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) stopt per 1 maart 2017 vanwege onvoldoende financiële middelen.

De FPKM werd in 2004 opgericht en was een expertisecentrum voor letselonderzoek bij 0 tot 18-jarigen. Dit onderzoek kon worden aangevraagd door medische en juridische verwijzers (artsen, politie, OM) bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik. De FPKM werd afgelopen jaren vaker bedreigd met sluiting, maar werd steeds gered met subsidies en eigen geld.

‘De blijvende onzekerheid over structurele financiering en de wijze waarop deze dienstverlening landelijk vormgegeven gaat worden, biedt onvoldoende basis om een gezonde bedrijfsvoering te voeren.’, aldus Wouter van Ewijk, bestuurslid van DFZS alwaar de FPKM is ondergebracht. Hij heeft er alle vertrouwen in dat andere partijen in het veld (zoals het LECK en het NFI) deze dienstverlening zullen oppakken.

Op haar website adviseert de FPKM verwijzers om contact op te nemen met Veilig Thuis.


Bron: Medisch Contact, website FPKM, website DFZS