Letsel: Letsels door huiselijk geweld tegen vrouwen: locaties op het lichaam, soorten letsel en wijzen van toebrengen, NTvG 2006

Auteurs: U.J.L. Reijnders, M.E. van der Leden en K.H. de Bruin.

SAMENVATTING

Doel.

Inzicht krijgen in kenmerken van intentionele letsels bij volwassen vrouwen, zoals locaties, soorten, wijzen van toebrengen, en veroorzakers.

Opzet.

Beschrijvend.

Methode.

Gegevens werden verzameld van 450 volwassen vrouwen die aangifte van huiselijk geweld hadden gedaan bij politiebureaus in Amsterdam, in de periode 1 april 2001 tot en met 31 maart 2005. De inventarisatie vond plaats door 11 specifiek opgeleide en ervaren forensisch artsen.

Resultaten.

In 42 van de gevallen van mishandeling in huiselijke kring werd de partner als dader genoemd; bij 26 betrof het de ex-partner. Van de toegebrachte letsels werd 85 op meer dan één gebied van het lichaam aangetroffen. De frequentste letsellocaties waren het oog, de zijkant van het gelaat, de hals of nek, de boven- en onderarm en het boven- en onderbeen; in iets mindere mate werd letsel gezien aan de mond, de buitenzijde van de hand, de rug, het behaarde hoofd, de schouder en de borstwand. Bij 76 van de slachtoffers werd meer dan één soort letsel gevonden. In 64 van de gevallen werd het letsel op meer dan één wijze toegebracht. Bij 79 van de slachtoffers was er een letsel op een voor de buitenwereld zichtbare plek, zoals het hoofd of de handrug.

Conclusie.

Bij vrouwen met letsel door huiselijk geweld was een herkenbaar patroon zichtbaar voor wat betreft de veelheid van de verwondingen, de soorten letsel, de voorkeurslocaties van het letsel en de zichtbaarheid ervan voor de buitenwereld.


De complete publicatie vindt u hier.