Lijken: Het begrip ‘doodsoorzaak’: een internationale vergelijking, NTvG 2002

Auteurs: C. Das en G. van der Wal.

SAMENVATTING

‘Doodsoorzaak’ is geen eenduidig begrip. Termen als ‘directe doodsoorzaak’, ‘onderliggende doodsoorzaak’ en ‘primaire doodsoorzaak’ worden gebruikt naast aanduidingen als ‘bijkomende oorzaken’ en ‘bijdragende factoren’. Daarnaast worden internationaal termen gebruikt als ‘mechanisme’, ‘wijze’, ‘aard’ en ‘methode’ van overlijden. De Nederlandse indeling van de aard van overlijden in slechts 2 categorieën (natuurlijk en niet-natuurlijk) wordt in andere landen niet gebruikt. België, Duitsland, Engeland en de VS gebruiken meer of andere categorieën. Het verdient aanbeveling deze begrippen zowel op de overlijdensverklaring als op het B-formulier voor de doodsoorzakenstatistiek op consistente wijze en in overeenstemming met internationale codes te gebruiken, en de vormen van overlijden waarbij de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld moet worden expliciet op de overlijdensverklaring te vermelden.


De complete publicatie vindt u hier.