Lijken: Klinische obductie verdient herwaardering, MC 2015

Auteurs: Udo Reijnders, Frank van de Goot, Judith Fronczek, Mehdi Jiwa.

SAMENVATTING

Keer op keer blijkt obductie nieuwe feiten aan het licht te brengen over de doodsoorzaak. Door de gebrekkige aandacht voor obducties blijven ziektebeelden onderbelicht en soms zelfs verdachte overlijdens buiten beeld.

In veel gevallen blijkt de veronderstelde doodsoorzaak te verschillen van de daadwerkelijke doodsoorzaak. Van ziekenhuispatiƫnten is dit al langer bekend. Maar uit een kleinschalig onderzoek gedaan bij patiƫnten uit de eerste lijn blijkt de discrepantie tussen veronderstelde en werkelijke doodsoorzaak in deze gevallen nog groter te zijn. Daarom willen zowel forensisch artsen als eerstelijnszorgverleners vaker obducties aanvragen bij onverwacht of onverklaard overlijden. Aan de obducties zou ook in meer gevallen postmortaal onderzoek door obductiepathologen moeten worden toegevoegd. De huidige financieringsstructuur van de klinische obductie moet daarvoor op de schop.


De complete publicatie vindt u hier.