Seksueel misbruik: Recent seksueel geweld, zorgcoördinatie in cijfers, rapport GGD Amsterdam 2016

Auteur: Tina Dorn.

SAMENVATTING

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de slachtoffers die in de periode januari 2012 t/m mei 2015 door zorgcoördinatoren van de GGD Amsterdam zijn gezien. Ook wordt het werk van de zorgcoördinatoren nader beschreven en informatie gegeven over de kenmerken van het delict. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens die door de zorgcoördinatoren zijn vastgelegd in Formatus, een elektronisch registratiesysteem van de GGD Amsterdam. Uit het rapport blijkt dat:

  • Per jaar gemiddeld 80 slachtoffers van recent seksueel geweld in de regio Amsterdam-Amstelland een sporenonderzoek bij de politie ondergaan;
  • 97% van de slachtoffers vrouw is en 3% man;
  • De grootste groep slachtoffers tussen de 19-23 jaar is;
  • Een deel van de slachtoffers in het verleden al geweld heeft meegemaakt of door een andere reden extra kwetsbaar is (26% eerder seksueel misbruikt, 15% eerder mishandeld en 16% heeft hulpverlening gehad voor traumaklachten).

Het complete rapport vindt u hier.