Lijken: Invasief postmortaal onderzoek vraagt wetgeving, NJB 2016

Auteurs: Ruben Kraan, Kees Das, Mette Rurup & Udo Reijnders.

SAMENVATTING

Het risico van het niet-ontmaskeren van moordenaars rechtvaardigt om standaard eenvoudig invasief postmortaal onderzoek uit te voeren. Er zijn verschillende invasieve handelingen die een grote meerwaarde kunnen hebben bij het onderzoek naar de aard en het tijdstip van overlijden. Daarvoor is eigenlijk geen wetswijziging nodig, maar omdat er zoveel koudwatervrees is onder forensisch artsen, pleiten auteurs toch voor verduidelijking door de wetgever.

De complete publicatie vindt u hier.