Algemeen: Forensische geneeskunde, factsheets (cijfers Formatus 2016)

Auteurs: Tina Dorn, Koos de Keijzer.

Momenteel maakt al de meerderheid van alle GGD’en in Nederland gebruik van Formatus, een registratie- en medisch dossiersysteem voor (eerstelijns) forensisch artsen. Dit maakt het mogelijk om op grotere schaal gegevens te genereren voor analyse.

Onderstaande factsheets geven een overzicht van de verrichtingen (aantallen en soort) in 2016, inclusief de aard van de geconstateerde medische problematiek.


Factsheet Eerstelijns Forensische Geneeskunde 2016

Factsheet Lijkschouw 2016

Factsheet Euthanasie 2016

Factsheet Letselbeschrijving 2016

Factsheet Medische Zorg Ingeslotenen 2016

Factsheet Zedendelicten 2016