Forensisch-medisch letselonderzoek en letselverslag

Deze geheel vernieuwde richtlijn beschrijft de wijze waarop een letselonderzoek wordt uitgevoerd, hoe een letselverslag tot stand komt en aan welke eisen dit moet voldoen. Het verzoek tot letselonderzoek kan afkomstig zijn van de politie, het Openbaar Ministerie en/of de rechtspraak, maar ook van andere partijen. Doelstelling is het op uniforme manier opstellen van een letselverslag dat uiteindelijk ingezet kan worden ten behoeve van de strafrechtspleging.

De oorspronkelijke richtlijn was van kracht sinds april 2007 en werd tweemaal herzien. Deze herziening is geldig vanaf december 2018 tot december 2021.

Richtlijn forensisch-medisch letselonderzoek en letselverslag

De formats voor een letselverslag zonder en met benoeming als deskundige staan in de richtlijn. Het is de bedoeling deze in een later stadium met een aparte link naar de 2 formats op de website te plaatsen.