Orgaan- en Weefseldonatie

Deze richtlijn beschrijft met duidelijke stroomschema’s hoe een forensisch arts kan omgaan met de Wet op de Orgaandonatie. Dit om een optimale beschikbaarheid van organen en weefsels te garanderen. Deze richtlijn moet gezien worden als een leidraad waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. De richtlijn is van kracht sinds september 2009, herzien in december 2011 en december 2017 en is geldig tot december 2020.

FMG Richtlijn orgaan- en weefseldonatie

Zie ook de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie van de Nederlandse Transplantatie Stichting (maart 2017).