NODOK-procedure

Sinds 1 augustus 2016 geldt een nieuwe regeling voor Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij Kinderen (NODOK). In geval van onverwacht en onverklaard overlijden van een minderjarige, kan met toestemming van de ouders nader onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvinden. De oude NODO-procedure had als belangrijk doel het opsporen van kindermishandeling, hetgeen in de nieuwe procedure is losgelaten. Het hoofddoel van NODOK is het achterhalen van de doodsoorzaak, wat kan bijdragen aan de rouwverwerking van de ouders. Voormalig minister Schippers (VWS) had voor 2 jaar een subsidieregeling getroffen voor NODOK. Deze regeling is inmiddels verlengd tot 1 juli 2024.

Eerste stappen bij overleden minderjarige in een oogopslag:

Meldplicht WLB

Stroomdiagram starten NODOK

Criteria starten NODOK

NODOK en nu verder?

Het uitgebreide NODOK handelingsprotocol (versie 1.0 medio 2016) vindt u hier. Dit protocol is in samenspraak met het FMG opgesteld.

NODOK-scholing:

Voor informatie over algemene NODOK scholing voor forensisch artsen (NSPOH), klik hier.

Voor informatie over de afgelopen regionale NODOK scholing voor forensisch artsen, klik hier.

Een presentatie over NODOK door AZO/Radboud UMC uit november 2016 vindt u hier.

Relevante websites:

Dossier NODOK NVK

Meer vragen?

Voor nadere vragen kunt u terecht bij de coördinator forensische geneeskunde in uw regio.