Recht: Forensisch-medische expertise in de strafrechtelijke bewijsvoering, Expertise en Recht 2015

Auteurs: Kees Das, Udo Reijnders.

SAMENVATTING

In dit artikel worden de werkzaamheden van een eerstelijns forensisch arts en de opleiding tot forensisch arts beschreven. Hieruit blijkt dat niet zonder meer aangenomen mag worden dat een forensisch arts in staat is om de rol van deskundige te vervullen. De gerechtelijke instanties dienen de opleiding en ervaring keer op keer te toetsen. De aanduiding ‘forensisch arts’ klinkt vertrouwenwekkend, maar veelal gaat het om basisartsen en niet om medisch specialisten. In complexe of uitzonderlijke medische vraagstukken, die tijdens een strafzaak aan de orde komen, kan beter een medisch specialist op het betreffende vakgebied benoemd worden, dan een forensisch arts, al of niet ingeschreven in het register van gerechtelijk deskundigen. Deskundigheid zonder praktijkervaring in het betreffende specialisme is eigenlijk onmogelijk.


De complete publicatie vindt u hier.