Recht: Politie en medisch hulpverleners: beroepsgeheim en gegevensuitwisseling, Cahiers Politiestudies, 2016-3, nr. 40, p. 49-66

Auteur: Wilma Duijst.

SAMENVATTING

Politie en medische hulpverleners komen elkaar met grote regelmaat tegen, soms hebben beiden een hulpverlenersdoel, soms heeft de ene partij een hulpverlenersdoel en de andere een opsporingsdoel. Zowel politieambtenaren als hulpverleners hebben een beroepsgeheim en toch is informatie-uitwisseling gewenst en vaak noodzakelijk om de veiligheid van burgers te garanderen. Om in het woud aan regels wijs te worden, moeten beslissingen over informatie-uitwisseling in het licht van art. 2 (het recht op leven), art. 3 (het recht om niet onmenselijk behandeld te worden) en art. 8 EVRM (het recht op privacy) worden bezien. Elke situatie vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en een onderbouwing zo mogelijk met wetgeving. Voor de verschillende situaties wordt de regelgeving besproken.

Het complete artikel vindt u hier.