Letsel: De Nederlandse oogarts is er op tijd bij! FPKM 2016

Auteur: Bertine Spooren.

SAMENVATTING

Netvliesbloedingen zijn een belangrijke bevinding bij de forensische beoordeling van toegebracht schedel-/hersenletsel bij jonge kinderen (Abusive Head Trauma, AHT). Een recente publicatie in het Journal of AAPOS (American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus) naar het natuurlijke beloop van traumatische netvliesbloedingen bij kinderen toonde (opnieuw) aan dat dergelijke bloedingen snel verdwijnen: ‘intraretinal hemorrhages resolve rapidly, with large numbers of hemorrhage, even too numerous to count, resolving over a few days’. De onderzoekers adviseren daarom om oogonderzoek bij schedel-/hersenletsel zo snel mogelijk plaats te laten vinden, bij voorkeur binnen 24 tot 48 uur na presentatie van het kind in het ziekenhuis.

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) onderzoekt kinderen en analyseert medische dossiers van kinderen bij wie een vermoeden van mishandeling bestaat en vroeg zich naar aanleiding van dit artikel af: Hoe snel is de oogarts er in Nederland eigenlijk bij?

Een retrospectief dossieronderzoek door de FPKM. De bevindingen kunt u hier nalezen.