Lijkschouw

Deze richtlijn beschrijft de methode voor het uitwendig schouwen van een stoffelijk overschot door een forensisch arts, al dan niet in samenwerking met de forensische opsporing of forensisch patholoog, op de plaats waar het lichaam of slachtoffer is aangetroffen en/of in het mortuarium. De richtlijn is herzien in april 2016 en geldig tot april 2019.

FMG-richtlijn lijkschouw

De in de richtlijn genoemde checklisten onderzoek en verslaglegging vindt u hieronder:

Checklist lijkschouw uitgebreid

Checklist lijkschouw verkort


Arbeidsongeval

In geval van overlijden door een arbeidsongeval zijn deze contactgegevens van het OM van belang.


NODOK

Meer informatie over NODOK vindt u hier.


Overlijden, lijkschouw en (niet) natuurlijke dood

Meer informatie en richtlijnen vindt u hier.


Euthanasie

Meer informatie over euthanasie vindt u hier.


Postmortem radiologie

Meer informatie over de mogelijkheden van (klinische) postmortem radiologie vindt u hier.